บันทึกการทำเว็บไซต์

ผลงานที่กำลังทำอยู่คือ www.jomaid128.com พัฒนาด้วย Plant และ builder ด้วย elementor Pro ถ้าไวช้า แต่ถ้จะเอาไวให้ใช้แค่ Plant และตัว basic ที่ติดมา แต่ว่าอาจจะต้อง customize header + footer ให้ออกแนวหน่อย ก็จะทำให้เราได้ตามที่ต้องการ

pwp

19 August 2021
Message us